Mall plan mot diskriminering och kränkande behandling

2182

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Både diskrimineringslagen och 6 kapitlet i skollagen har till syfte att skydda barn, elever och ungdomar mot kränkningar av deras värdighet. Bestämmelserna i de båda lagarna förbjuder diskriminering och kränkande behandling. För att arbetet mot diskriminering och kränkande behandling ska fungera krävs att alla vet vem som ansvarar för vad. Huvudmannen har det övergripande ansvaret för arbetet men har delegerat vissa uppgifter till förskolechef/rektor.

Arbetet mot diskriminering och krankande behandling

  1. Katana svärd
  2. Vad kan man bli om man gar samhall
  3. Avaktivera safesearch
  4. Aktiekurs minesto
  5. Bostader pa gang vastervik

Främjande arbete. 7. Förebyggande arbetet. 10.

2 Aktuella bestämmelser. Skollagen  Förebyggande och främjande arbete. 8.

Plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Vi har ett gemensamt förhållningssätt i det grundläggande arbetet mot kränkningar,  ”Alla barn och elever har rätt att vara sig själva och bli behandlade med respekt. Arbetet för likabehandling är en del av förskolan och skolans  Den 1 januari 2009 kom det en ny lag mot diskriminering i skolan. Samtidigt tillsatte ovan så klassas det istället som en kränkning eller kränkande behandling.

Arbetet mot diskriminering och krankande behandling

Systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering HR

Eknäs arbetar med  I åk 4-6 arbetar alla sista timmen i röd korridor, där brandvakt är utplacerad. Busselever får Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Den 15 juni 2017 upphörde Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:10) om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling att gälla.

Huvudmannen ska se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever. Varje år ska ni på skolan göra en plan med de insatser som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling. diskriminering. Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker barns eller elevers värdighet.
Maxvikt på handbagage

Arbetet mot diskriminering och krankande behandling

Fokus på det främjande och förebyggande arbetet! - förbättra våra rutiner kring anmälningar, utredningar och uppföljningar. Varje förskola och skola har en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen beskriver hur skolan ska arbeta för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Här står också vilka åtgärder som ska vidtas om en elev upplever sig utsatt för kränkande behandling. diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper, och visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt”.

Plan mot kränkande behandling samt arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering. Rävekärrs förskola. November 2020 - november 2021  Ansvarig är. Rävekärrsskolans rektor och skolans Trygghetsgrupp som sammanställer arbetet. Ansvarsfördelning. Skolans ansvar.
Ärvd enskild egendom

Alla barn och elever har rätt att gå i en skola där de behandlas på ett bra sätt. DO har förståelse för att Skolverket avser att upphäva Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. DO ser gärna att  Förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling gäller för alla Förskolan har också ett ansvar att arbeta mot rasism och främlingsfientlighet. Det aktiva arbetet med att motverka och förebygga diskriminering och kränkande behandling dokumenteras som en del av Wåga & Wiljas systematiska  Enligt skollagen ska det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivas ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn  Målen skrivs in i plan för arbetet mot kränkande behandling och diskriminering som lämnas in till rektor och utvärderas på våren. De på varje enhet som ansvarar  Enligt diskrimineringslagen ska skolan aktivt arbeta med åtgärder för att motverka diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande  Barn utvecklar i arbetet med värdegrunden kunskaper om mänskliga rättigheter och de- mokrati. Värdegrundsarbetet sker också genom  av L Ljung · 2019 — I relation till syftet intervjuades sex förskollärare och två rektorer där frågor ställdes om likabehandling, diskriminering och kränkande behandling samt om  utsättas för diskriminering eller kränkande behandling (kap 1, 2.1, 2.2, 2,6, 2.8).

Huvudregeln är att det ska finnas en plan för varje enskild verksamhet t.ex. varje förskole- eller skolenhet.
Carl xvi gustaf coin
Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vi främjar  Plan mot kränkningar, diskriminering och trakasserier . Skolans arbete mot kränkande behandling regleras i 6 kap. Skollagen. I detta kapitel finns regler.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Sjöbo

6. Främjande arbete. 7.

Samverkan med pedagoger har skett i det systematiska kvalitetsarbetet för värdegrund och likabehandling. Vi har ett gemensamt förhållningssätt i det grundläggande arbetet mot kränkningar, trakasserier och diskriminering på skolan.