Kurs föräldraskap genom adoption, adoptionskurs distans

8633

Region Skåne - Checklista för en jämställd vardag Känner

SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 Denojämställdastressen föreläsare föreläsningar jämställd vardag jämställda relationer jämställt föräldraskap Män för jämställdhet Sandra Lindström psykolog stress utmattningssyndrom vardagstips. 16 februari, 2017. 2 comments. Om oväntade allianser. GÄSTINLÄGG Ett jämställt föräldraskap har betydelse för jämställdhet mellan könen, jämlikhet mellan olika socio-ekonomiska grupper, och barns tillgång till och kontakt med båda sina föräldrar tidigt i livet. I rapporten analyseras föräldrapenninguttag och Jämställt föräldraskap En kvalitativ litteraturöversikt av forskning i Norden Gender equality and parenthood A qualitative literature review of research in Nordic countries Examensarbete i Folkhälsovetenskap 1, 15 hp Datum/Termin: Höstterminen 2013 Handledare: Hilde Ibsen Examinator: Ulla-Britt Eriksson En jämställd arbetsgivarpolitik Jämställt föräldraskap Sexuella trakasserier Jämställd sjukskrivning Kvinnor som toppolitiker Modellkommuner och regioner Män och jämställdhet Nätverk, jämställdhet Jämställt föräldraskap Hur kan vi vara med och skapa förändring?

Jämställt föräldraskap skåne

  1. Adrian perera pappa
  2. Strategisk kommunikation utbildning
  3. Jokkmokk market
  4. Fiskarn
  5. Familjejurist göteborg pris
  6. Kreditvärdighet privatleasing

En attraktiv arbetsplats främjar jämställt föräldraskap. Vi ordnar 24/9 en konferens där du får ta del av konkreta förslag, fakta och forskning för att kunna fortsätta  Uppdragens fokus: Social hållbarhet. Jämlik Hälsa. Samverkans- uppdraget. Kunskaps- uppdraget.

Skriften är också tänkt att fungera som stöd eller arbetsmaterial för beslutsfattare, tjänstemän och praktiker som vill utveckla föräldraskapsstödet i en kommun eller organisation. Genom vårt metodmaterial ”Jämställt föräldraskap - för barnets bästa” kan du ta del av kunskap, metoder och stöd i detta viktiga arbete. Mer om metodmaterialet Metodmaterialet togs fram genom projektet Jämställt föräldraskap – för barnets bästa som drevs år 2014 – 2016 av Kunskapscentrum barnhälsovård med hjälp av medel från Region Skånes sjukskrivningsprojekt.

Referenser - Miljön på en barnavårdscentral - Rikshandboken

Här hittar du listan: skane.se/  Ett jämställt föräldraskap gynnar barns hälsa, utveckling och välbefinnande. Region Skåne satsar sedan några år tillbaka på pappasamtal i föräldrastödet,  Vinster för arbetsgivaren. Forskning visar att arbetsgivare gynnas av att arbeta med jämställdhet på arbetsplatsen. Vinsterna är dels kopplade till rekrytering och  “Jämställt föräldraskap: för barnets bästa” är en handbok för mödra- och barnhälsovård.

Jämställt föräldraskap skåne

Fördel kvinna : den tysta utbildningsrevolutionen

Region Skåne • Samlad information med verktyg "Jämställt föräldraskap" Sveriges kommuner och landsting: • Maskulinitet och jämställt föräldraskap . Tack för oss! Kontakta oss gärna med frågor eller funderingar: Marcus.Berlin@regionhalland.se, 0732-023935 Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen. SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 Denojämställdastressen föreläsare föreläsningar jämställd vardag jämställda relationer jämställt föräldraskap Män för jämställdhet Sandra Lindström psykolog stress utmattningssyndrom vardagstips. 16 februari, 2017.

Länsstyrelsen Skåne släpper en ny rapport: Jämställt föräldraskap - en arbetsgivarfråga Diskrimineringslagen har stärkt kravet på att arbetsgivare aktivt ska göra det möjligt för medarbetare att förena yrkesarbete med föräldraskap. Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram en rapport med fokus jämställt föräldraskap och kopplingen till arbetsgivarnas ansvar. Rapporten innehåller regional statistik men också generell information om temat som kan användas av andra, t.ex.
At customs lazada meaning

Jämställt föräldraskap skåne

Jämställt föräldraskap för barnets bästa. Region Skåne och Olika produktion Gottman, J.M., & Levenson, R. W. (1992). Marital processes predictive of later  SOU 2014:6 Män och jämställdhet samt SCB, ”På tal om kvinnor och män 2016”. s. 138 I USA Projektet heter ”En förälder blir till” och handlar om jämlikt föräldraskap. s.

Länsstyrelsen Skåne lanserar ett stöd för arbetsgivare att arbeta med jämställt föräldraskap Pressmeddelande • Mar 10, 2020 10:13 CET Stöd till jämställt föräldraskap. Att skapa goda förutsättningar för ett jämställt föräldraskap kan ske genom olika former av föräldrastöd. Stöd till föräldrar är en stor och växande verksamhet i kommuner och regioner, och erbjuds bland annat via mödra- och barnhälsovården, socialtjänst och första linjens barnpsykiatri. En kartläggning har gjorts utifrån vilket arbete som görs för att främja jämställt föräldraskap som bedrivs inom mödra-och hälsovården i Region Skåne. för ett jämställt föräldraskap utvecklas. Det här är relativt nya krav och Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar Tjäna på ett jämställt föräldraskap 2020-03-10 13:56 av Redaktionen Länsstyrelsen Skåne lanserar ett stöd för arbetsgivare att arbeta med jämställt föräldraskap där arbetsgivaren kan välja bland en mängd åtgärder och anpassa sitt genomförande till förutsättningarna i den egna organisationen.
Fryser ofta klimakteriet

Det är aldrig för tidigt att börja fundera  Vi ska ha barn : handbok i jämställt föräldraskap PDF. Ladda ner PDF. Som blivande föräldrar är det lätt att tappa greppet om jämställdheten. Det är kvinnan som  Fredspristagaren Doktor Denis Mukwege promoverades till filosofie hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin fredagen 18/10. I dr Mukweges  skapslucka som finns gällande de föräldrar som delar jämställt på föräldra- penningdagarna. Man får välja: Om föräldraskap och föräldra- ledighet i Skåne län. 6 358. 665.

Pamela från projekt som pågått i region Kronoberg, Stockholms läns landsting, Region Skåne. Jämställd vardag www.jamstalldvardag.se TCO anser att det är mycket viktigt, både för den ekonomiska jämställdheten och för jämställdheten på arbetsmarknaden, med reformer som gör att kvinnor och  ”Jämställt föräldraskap – för barnets bästa” är ett metodmaterial som har utarbetats inom mödra- och barnhälsovården i Region Skåne. Materialet kom till som ett  11 nov 2020 Föräldraskapsstöd som strategi för måluppfyllelse i skolan | Ida Främja ett jämställt föräldraskap . https://vardgivare.skane.se/kompetens-. Hur omställningen till föräldraskap kan påverka parrelationen. ▷ Kommunikation Från Region Skånes material ”Jämställt föräldraskap”. Fem friskfaktorer som  18 jun 2019 Golestani, Ilnaz, Ivarsson, Ida och Thorén Todoulos, Alexandra, Jämställt föräldraskap: för barnets bästa, rapport från Region Skåne, 2016.
Mjolkstockning engelska


Region skåne jämställdhet formulär - intropression.stror.site

Rapporten visar att endast 5 av 53 svarande (varav 29 är kommuner) arbetar med alla de fyra stegen när det gäller möjligheten att Statiskt underlag som använts för att göra Jämställdhetsstatistik i Skåne 2021 . Jämställt föräldraskap - stöd till arbetsgivare. Att få möjlighet att kombinera familj och karriär har många fördelar – även för arbetsgivare. Länkar jämställt föräldraskap Det som är bra delar man lika på – Försäkringskassan om jämställt föräldraskap, med verktyget ”Föräldrakollen” för planering av föräldraledighet: Forskning visar även på stora vinster för arbetsgivare att arbeta med jämställt föräldraskap.

Allt om Sverigedemokraterna - Kristianstadsbladet

En viktig förutsättning för att uppnå de politiska jämställdhetsmålen är att skapa en arbetsmarknad som möjliggör jämställt föräldraskap. Beskrivning: “Jämställt föräldraskap: för barnets bästa” är en handbok för mödra- och barnhälsovård.

Kolumn: Farsdag. Liisa Jungar: Ett jämställt föräldraskap. ”Vilken härlig kille som bär sin baby i bärsele!”, tänkte jag och smålog på hållplatsen där jag väntade  Länsstyrelsen Skåne släpper en ny rapport: Jämställt föräldraskap — en arbetsgivarfråga Diskrimineringslagen har stärkt kravet på att arbetsgivare aktivt ska  SkD eller Skånskan är en lokaltidning i Skåne med en komplett Frågor kring vårt ansvar för våra barn och barnbarns framtid men också kring föräldraskap, kärlek, Men hur jämställt är det egentligen i dagens samhälle?