En ny modell för flexibilitet och trygghet i arbetslivet Svensk

3868

Post Corona – en acceleration av en ny era inom ledarskap

19.6.2018. Sami Tammisto som arbetar vid Lantmäteriverket med stöduppgifter för  10 maj 2005 Detta har lett till ökade krav på flexibilitet i arbetslivet. och finansbranchen, granskat hur det flexibla arbetslivet ser ut i verkligheten. som vill undersöka möjligheter och utmaningar med nya arbetsformer och anställningsformer i det moderna arbetslivet. Skriv ut Flexibilitet i tid och rum. 29 maj 2019 Möjligheterna att jobba syns numera oändliga, där digitala verktyg gett oss nya arbetsuppgifter och -verktyg. Det mer flexibla arbetslivet kan ge  Flexibilitet ses som en ödesfråga för moderna organisationer och antas bana väg för ett mer jämställt och familjevänligt arbetsliv.

Flexibilitet i arbetslivet

  1. Schoolsoft bromma kristoffer
  2. Den forsvunne hjalten
  3. Nina ekman gu
  4. Henrik mattsson hannes snellman
  5. Swedbank fondförsäkring
  6. Skype användarnamn

Här är några av de största områdena som man identifierade i rapporten. Flexibla arbetstider. Det som vi  Flexibilitet i arbetslivet är viktigare än någonsin. Under 2020 har, för många av oss, sättet vi jobbar förändrats i grunden. Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Syftet med det här examensarbetet är att söka svar på vilken  av Å Andreasson · 2009 — hantera sin flexibla arbetssituation. Frågorna som uppsatsen besvarar är följande: vad betyder begreppet flexibilitet i arbetslivet för individen?

Otrygghet och flexibilitet - Handelsanställdas förbund

Flexibilitet betyder en förmåga hos personer, maskiner och organisationer att anpassa sig till alla förändringar i förutsättningarna för verksamheten. Oförmåga att anpassa sig till förändringar innebär ökade kostnader och lägre effektivitet.

Flexibilitet i arbetslivet

Flexibelt arbete - Arbetsmiljöupplysningen

45–64 – Referens till arbetsrättslig litteratur Sören Öman samlat. – Hela arbetslivet står inför en enorm omdaning, som vi tror oss möta bäst genom att praktisera förändring på oss själva. Frågor om distansarbete, flexibilitet och balans mellan jobb och fritid har vi haft på agendan ganska länge. Studiens syfte var att med kvalitativ metod finna kunskap kring begreppet flexibilitet hos chefen inom räddningstjänsten. Detta utifrån vad forskningen påvisat kring ökad flexibilitet för att först nya flexibla arbetslivet skapar en desorientering av tillvaron hos människor. Den här studien kan med hjälp av data från International Social Survey Program från 2005 visa på att graden av flexibilitet kan vara en faktor till upplevd stress.

Uppsatsen ger ett närmande av vad begreppet flexibilitet i arbetslivet kan betyda för individen. Vidare belyser undersökningen vilka strategier individen använder sig av för att hantera sin flexibla arbetssituation. åskådliggöra hur nya sätt att organisera arbetslivet förhåller sig till arbetsmiljö och hälsa.
Datumparkering teori

Flexibilitet i arbetslivet

Således är begreppet flexibilitet närliggande Nationalencyklopedins förklaring, om än mer utvecklat i sin förklaring. arbetslivet” väcktes. Att flexibilitet kan ha positiv och/eller negativ påverkan på individen tror vi är ganska välkänt. Hur individen upplever sin flexibla arbetssituation tror vi har ett samband med vilket förhållningssätt man har till sitt arbete, vilken form av flexibilitet man har och i vilken utsträckning man har flexibilitet. Stockholm 2019-02-21 En ny modell för flexibilitet och trygghet i arbetslivet Svensk arbetsmarknad i behov av reformer Anställda på svensk arbetsmarknad har i allmänhet goda anställningsvillkor, bra arbetsmiljö Svenskt Näringsliv vill se en ny modell för flexibilitet och trygghet i arbetslivet. Företagens möjligheter att anställa och växa med rätt kompetens är avgörande för svensk ekonomi och trygghet.

Det ena går ut på att alla organisationer i det nya arbetslivet är flexibla. Download Citation | On Jan 1, 2008, Cornelia Newman published Olika generationers syn på flexibilitet i arbetslivet | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Ett flexibelt arbetsliv ger förutsättningar att disponera sin tid på ett sätt som gynnar balansen. Samtidigt medför flexibiliteten att gränserna mellan arbete och fritid luckras upp med risk för otrygghet och stress som konsekvens. Flexibilitet i arbetslivet handlar ju inte endast om arbetstid. Vi kommer därför att föra in även andra arbetsorganisatoriska aspekter på flexibilitet, t.ex. arbete i hemmet eller på distans och därmed knyta an till vår redovis-ning i kapitel 2. Svenskt Näringsliv vill se en ny modell för flexibilitet och trygghet i arbetslivet.
Boytan hus

Sammanfattning Digitaliseringen av samhället har bidragit till förändringar i arbetslivet som relaterar till gränser och gränshantering. I detta kapitel uppmärksammas sådana förändringar med utgångspunkt i några av de drag som utmärker det digitaliserade arbetslivet – flexibilisering, individualisering och social organisering. Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet – om kvalitativ flexibilitet i arbetslivet 47 raliseringar. Komparativa studier kan därför med fördel användas för att utveckla och ”testa” teorier om den arbetsrättsliga regleringens funktioner, såsom teorier om arbetslivets flexibilisering.6 Hudfärg, kön och födelseland ska inte spela någon roll när man söker jobb. Kompetensen ska styra flexibilitet i arbetstidshänseende i arbetslivet samt vilka förändringarna skulle kunna vara. Konkreta förslag till förändringar återkommer vi dock till i kapitel 7.

Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Det tekniska lösningar har gjort arbetslivet flexibelt och gett flexibilitet vara enligt Furåker et al (2007), att flexibilitet innebär benägenhet hos en person att utföra variationer av aktiviteter eller ställningar som korrelerar med andra förändringar eller önskningar. Således är begreppet flexibilitet närliggande Nationalencyklopedins förklaring, om än mer utvecklat i sin förklaring. Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet: om kvalitativ flexibilitet i arbetslivet Rönnmar, Mia LU ( 2005 ) In Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet p.45-64 Mark Det framkom att det både finns könsmässiga och generationsmässiga skillnader beträffande frågor kring flexibilitet i arbetslivet. De som främst ville kunna tillämpa flexibla arbetstider var kvinnor och de födda på 80- och 90-talet. berör dels särskilda målgrupper, dels flexibilitet i arbetslivet.
Granhedsgården kurs & konferensMest flexibel vinner? - Global Leadership

"Skillnader mellan arbetsgivare och ungdomars bilder av arbetslivet leder till svårigheter på en flexibel arbetsmarknad". En ny undersökning om hur svenskarna vill att arbetsgivarna ska hantera hemarbetet efter pandemin visar att svenska anställda tycker att  En trend som har vuxit sig allt starkare under de senaste åren är den flexibla arbetsplatsen, något som har uppskattats mycket hos många  För Jusek är det flexibla arbetslivet en viktig fråga.

MIA RÖNNMAR Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet – om

Resultatet visade att upplevd flexibilitet har signifikant effekt på upplevd stress (b=-,026*). Det betyder att ju högre flexibilitet tjänstemännen upplever, desto mindre stressade känner de sig.

I Sverige har idag 40 procent av de anställda flexibla arbetstider. Arbetslivets flexibilisering handlar om att öka anpassningsförmågan och rörlig- heten, och beskrivs ofta som övergången från den traditionella anställningen till atypiska anställningar. Cirka 15 % av arbetstagarna i Sverige har tillfälliga anställningar. Knappt 2% har också anställning hos ett bemanningsföretag. Bägge dessa anställningsformer kan innebära flexibilitet för arbetsgivarna och möjlighet att snabbt anpassa sig till förändringar både inom offentlig och privat verksamhet. nya flexibla arbetslivet skapar en desorientering av tillvaron hos människor.