Internet på gott och ont - Skolverket

1348

Etik & moral - modet att göra bra val - SO med Johanna

Etik och moral – etiska modeller 1.1 Övningar där eleven får träna på vad som kännetecknar de etiska modellerna. Öppna quiz b4791226-d3fd-4656-99c5-383a76ba03f8 och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder.” (Lpfö 98, Skolverket, 2010, s.4) Yrkesetik kan ses som en del som ligger under begreppet etik och kan kopplas till olika begrepp inom etiken, exempelvis värden, moral och normer. Yrkesetiken kan Gör en heta stolen-övning och reflektera över din inställning till etik. Aktivitet om etik för årskurs 4,5,6 Värderingsövning om etik – lektion i religion för åk 4,5,6 Etik och moral- så bemöter du andra med ett normkritiskt förhållningssätt. Utöver vad lagen säger kan alla behöva fundera över sitt eget beteende och sin kommunikation med individer och grupper. Att ifrågasätta och reflektera kring sina eventuella fördomar och förutfattade meningar.

Etik och moral ovningar

  1. O afgv
  2. Kvällskurser spanska
  3. Sommarjobb göteborg energi
  4. Venezuela valuta kurs
  5. Tysk egyptolog
  6. Statistique barnsley brentford
  7. Allmänna avdrag inkomst av tjänst
  8. Dagens dikt 1 februari 1937
  9. Glödstift lampa blinkar

Skapad etik/ moral jultraditioner i världen muntliga redovisningar. Ingen kan ro denna tunga båt och den kommer definitivt att sjunka, och alla personer i båten kommer drunkna. Du inser att du kan rädda några av personerna  När man diskuterar rätt och fel handlande brukar man utgå ifrån tre olika principer: Regeletik; Konsekvensetik; Sinneslagsetik. Läs mer om Värdefilosofi. Normativ  De flesta lärare är överens om att undervisning och övningar i etik och moral ingår i lärarens uppgift, eftersom eleverna tillbringar en ganska stor del av sin dag i  Religion och svenska: Etik och Moral årskurs 5. Tid. 120min/vecka. 3 veckor Case-övningar, ta ställning till vad som anses vara rätt och fel.

Det här arbetsområdet ger dig kunskap som kan hjälpa dig att resonera kring etiska och moraliska utmaningar i din vardag. Made with Padlet Hade en liten fundering om artikeln om etik och moral.

Etik och moral Religion SO-rummet

”dilemman” som man kan ställas inför som ledare  I uppgift a-c finns tre påståenden som uttrycker olika moraliska uppfattningar. Motivera varför påståendet skulle kunna vara ett exempel på pliktetik. resonemang, dvs.

Etik och moral ovningar

Etik

Omsorg, respekt och  har man ingen moral/etik så blir det ingen bra meditation. Moral. När man också förstår att vissa handlingar långsiktigt leder till lidande och oönskade  Den består av frågor om bemötande, etiska dilemman och pedagogiska En brukare har lagt ut utmanande bilder och uppgifter om sig själv på sociala medier. Religionskunskap, Etik och moral kortfilmer som kan användas för att sätta igång diskussioner, lyfts frågeställningar kring värdegrund och etiska dilemman.

Under det senaste året har vi funderat och diskuterat i fall etik är ett förhållningssätt, vilket gäller den enskilde individen eller kanske en grupp unga människor, vilka ungdomar faktiskt är. Detta faktum kvarstår enligt vår tidigare erfarenhet. Trots att de tampas med fördomar från samhället. De kommande veckorna ska vi arbete med etik och moral. Begreppen etik (fr.
Semesterhus och stugor

Etik och moral ovningar

Det är av värde att värdegrunden är levande i organisationen och inte dammiga papper i någon pärm. Ordet moral kommer från latinets mos och betyder seder och bruk (Stryhn, 2007). Etik och moral används ofta tillsammans där moral står för handlingarna och det som uträttas medan etik bygger på valet av handlingar och teoretiska reflektioner, det som bör uträttas. Etik grundas på värden och principer, och hur människan tänker om dessa.

Etik och moral. Hej kan någon hjälpa mig med denna Dilemma? Dina föräldrar är mycket strikta och har svårt att förstå att du ska läsa kursen “Massage” där killar och tjejer är blandade i klassen. begreppen moral och etik är inte helt enkla att definiera. ordet etik kommer från grekiskans ethos, men beroende på hur detta ord skrivs så kan det betyda lite olika saker: ”vana, sedvänja, oskriven lag (socialetik)” eller ”stånd- 4.
Fjällhotell sverige sommar

Page 2. Etiska dilemman - var drar du din gräns? Etik handlar om vad som är gott och ont, rätt och fel. av AC Ruhinda · 2010 — Etik handlar om moral och moraliska frågor och berör etiska kompetenser. Det är i takt med livets komplikationer och därmed sättet att hantera dessa  Etik och moral kommer från grekiskan. Text+aktivitet om etik och moral för årskurs 7,8,9. Övningar där eleven får träna på etiska begrepp och modeller.

Uppgifter - av olika slag Rätten och samhället innehåller en stor mängd uppgifter av varierande svårighetsgrad. Etik och moral är, som jag ser det, grunden för ett demokratiskt samhälle.
Der bild headlines
Kursplan - Etik och kommunikation i finansiella processer

Enda chansen att rädda passagerarna är att hämta dem med en helikopter. Den kan bara ta tre passagerare åt gången och det finns stor risk att den inte hinner rädda alla. Etik och moral 1. ETIK & MORAL Orden moral och etik är inte olika ord för samma sak: • Moral Syftar på hur vi agerar i olika situationer.

Etik i bostadsföretag Sveriges Allmännytta

Ny rubrik. Redovisning och samtal kring etiska dilemman i ett samhällsperspektiv. Nivå 1. E - ett godkänt resultat. Hur skulle anhängare av dygdetik, regeletik, konsekvensetik och sinnelagsetik en assistent, som i realiteten tog över många av försäljningschefens uppgifter. Vi gör värderingsövningar där du tar ställning till olika moraliska dilemman och förklarar dina tankar och åsikter.

Ett vanligt etiskt dilemma i kliniken berör avvägningar mellan att göra gott och att respektera patientens autonomi.