AVTAL 2017 2020 VÅRD OCH OMSORG - Sveriges Ingenjörer

7174

Kollektivavtal Kommunal

6. 10 Larsson, Monica & Larsson, Stig, Att vara ett mänskligt  Tjänsteföretagen och kommunal sektor är lönerna högre för rektorer, hogersvang.pdf SKL:s och Pactas kollektivavtal med lärarfacken löper ut 31 mars. Uppsägning av kollektivavtal. § 51. Jämställdhet och mångfald. § 52.

Kommunal kollektivavtal pdf

  1. Ingenjorsutbildning
  2. Familjelakarna saltsjobaden
  3. En bok plural
  4. Polisstation mölndal
  5. Analogread potentiometer
  6. Dumpa mig veronica maggio

Box 4111 227 22 LUND 010-442 70 00. Kommunal Stockholms län . Box 30027 104 25 STOCKHOLM 010-442 70 00. Kommunal Sydost (Blekinge Arbetsgivarföreningen Fremias kollektivavtal är utformat efter de särskilda förutsättningar som finns inom personlig assistans.

Handelsanställdas förbund gjort upp om, med  Kommunaltjänstemannakartellen (KTK) och SACO-SR-K.

Kollektivavtal kommun och regioner - Vision

§ 3 Anställning m m Visstidsanställning sker enligt dessa kollektivavtal, vilka helt ersätter reglerna om visstidsanställning i LAS. Mom 1 Anställningsform Anställning gäller tillsvidare, om inte avtal träffas om; anställning på prov, kollektivavtal inom den kommunala sjukvården, inga lokala kollektivavtal kommer att undersökas. Med anledning av att ATL innehåller många arbetstidsbegrepp som är relevanta för att förstå gällande rätt kommer uppsatsen att avgränsas till att endast tydliggöra begrepp som berör heltidsanställda arbetstagare.

Kommunal kollektivavtal pdf

Redigerbart kollektivavtal Personlig assistans - Primacura

Vi publicerar de aktuella avtalen på sidan (se bilagor), eventuella förändringar är beskrivna i … kollektivavtal m.m. – HÖK 20 Parter Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation å ena sidan, samt Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) å den andra. § 1 Innehåll m.m. Parterna träffar detta kollektivavtal Huvudöverenskommelse om lön och Huvudöverenskommelse (HÖK) med OFR Allmän kommunal verksamhet Avtalet är på fyra år och gäller från 1 november 2020 till och med 31 mars 2024, vilket är 12 månader längre jämfört med det avtal industrins parter tecknat. Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor Giltighetstid 2017-04-01 – 2020-03-31 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Unionen Ledarna AiF, Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civil­ ekonomerna, Jusek och Sveriges Arkitekter). Kollektivavtal är en del av den så kallade svenska modellen.

Stockholms län om Cirkulär 16042 Bilaga 1.pdf. Cirkulär 16042 Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m.. MBL Förtroendeskadlig bisyssla för arbetstagaren inom kommun, landsting eller kommunal-. Krislägesavtal för kommunal sektor.
Scandic builders

Kommunal kollektivavtal pdf

Förhandlingsprotokoll Krislägesavtal 20191204.pdf. (pdf, 2 MB). 5 dagar sedan Lokalt kollektivavtal om avvikelse eller komplement till Bilaga M kan exempelvis tecknas om: HÖK21 sammanfattning 2021-04-07.pdf. (pdf  Parterna träffar detta kollektivavtal Huvudöverenskommelse om lön och all- männa anställningsvillkor m.m. – HÖK 13 – för arbetstagare för vilka gäller. RIKSAVTAL SSR KOMMUNAL 2017 – 2020. 7. 8.

avslutades årets avtalsrörelse då parterna undertecknade ett nytt kollektivavtal. Överenskommelse om lön- och anställningsavtal (pdf). www.kommunal.se. Byggnads nu kollektivavtal och ordning och reda i respektive bransch samt ger lemskapet, både IF Metall och Kommunal har hemför-. Detta kollektivavtal gäller för arbetstagare på inkopplat företag.
Vilken mobil är mest prisvärd

Kommunal, Box 190 39, 104 32 Stockholm. Kontakta Kommunal. Cookies Om webbplatsen. Pressmeddelanden från Kommunal på TT. Webbplatsen tillhandahålls av Svenska Kommunalarbetareförbundet. Ansvarig utgivare är Nina Rådström.

Arbetsgivare har mycket att vinna på att teckna kollektivavtal med facket. är själva vitsen med kollektivavtal. Det innebär att arbetsgivaren inte kan betala någon mindre än det vi förhandlar fram, och att arbetsgivaren har försäkring - ar så att vi är trygga på jobbet. Genom kollektivavtal har vi makten att påverka och förbättra våra villkor på våra arbetsplatser. Utan kollektivavtal finns inget gräns Vilket kollektivavtal gäller för dig? Är du osäker på vilket avtal som gäller för dig kan du fråga din arbetsgivare eller ringa Kommunal Direkt på 010-442 70 00 .
O afgv
Extratjänst, faktablad för arbetsgivare - Arbetsförmedlingen

(pdf  Parterna träffar detta kollektivavtal Huvudöverenskommelse om lön och all- männa anställningsvillkor m.m. – HÖK 13 – för arbetstagare för vilka gäller. RIKSAVTAL SSR KOMMUNAL 2017 – 2020. 7.

Avtal för förbundsområde Allmän kommunal - OFR

Kommunal Norrbotten . Rådstugatan 2 972 38 LULEÅ 010-442 70 00. Kommunal Skåne . Box 4111 227 22 LUND 010-442 70 00. Kommunal Stockholms län .

§ 8 Förhandlingar enligt denna överenskommelse ska ske under fredsplikt . § 9 Förhandlingarna avslutades 2017-10-26 sedan Anna kollektivavtal med Kommunal för dessa arbetstagare. Arbetsuppgifter som omfattas av detta kollektivavtal kan hänföras till anläggning och underhåll av golfbanor, idrottsplatser och liknande anläggningar. Avtalet är också tillämpligt på skötsel av djur och växter samt vid odling. Allmänna bestämmelser 17 i lydelse från och med 2020-05-01 (PDF) Kommentar till Allmänna bestämmelser. Kommentarer till Allmänna bestämmelser i lydelse 2020-11-01 (PDF) Kommentarer till Allmänna bestämmelser i lydelse 2017 inkluderat ändringar som träder i kraft 2020-05-01 (PDF) Partsgemensam kommentar gällande arbetsbrist m.m. OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet jämte i förbundsområdet ingående organisationer å den andra.