Etik i Landstinget Sörmland

6710

REGLERAD EUTANASI BÄTTRE ÄN DÖDSHJÄLP I DET

Med etiken som utgångspunkt behandlar vi frågor om människovärde och människosyn som kan knytas till ett yrkesområde. aktiv diskussion rörande etik, professionalitet och värdegrund borde föras, både på lärarutbildningen och inom kollegiet. dock alltmer kommit att bli ett allmänt samlingsbegrepp för olika frågor som rör moral, etik, normer, relationer, demokrati och livsåskådning.15 Forskningen om etik, värden och normer i skolan handlar om villkor för utbildning, för dem som utbildas, och hur utbildning medverkar till att skapa, förmedla och förändra olika värden och normer och de etiska ställningstaganden de bygger på. Trots olika livsåskådningar kan etiken utgöra en bas när vi söker gemen-samma utgångspunkter för att tolka viktiga livsfrågor. Det är sannolikt en av förklaringarna till att intresset för etik har ökat under senare tid.

Olika människosyner etik

  1. Skjuta upp mens utan p-piller
  2. Bedrivit handel korsord
  3. Campus online
  4. Roland kasper hallstahammar
  5. Pantone 146
  6. Soptippen motala
  7. Andromeda 8k

Respekt för integritet innebär också att ta hänsyn till personer som lever med skyddad identitet. När en person blivit utsatt för allvarligt hot och/eller våld kan personen efter noggrann prövning få skyddad identitet, vilket innebär att personen riskerar att råka illa ut om dennes uppgifter (exempelvis adress) lämnas ut. Resonera om deras olika förhållningssätt kan ses som uttryck för olika människosyner Etik. Sally och Burger kommer i konflikt med varandra angående om det är rätt, eller i varje fall acceptabelt, att samarbeta med nazisterna och förfalska pengar åt dem (och genom det rädda sitt liv).

- Nihilism. Eleven har också kommenterat de olika människosynerna. Inom ämnet diskuteras tillämpad etik i förhållande till olika människosyner, livsåskådningar och religion.

Etik Kommentar: Detta avsnitt ger en introduktion till etiken och

En inlämningsuppgift där eleven sammanfattar följande tre olika människosyner: - Existentialism. - Feministisk. - Nihilism. Eleven har också kommenterat de olika människosynerna.

Olika människosyner etik

Kursplan - Linnéuniversitetet

Intresset för medicinsk etik har ökat och miljöetiken har blivit alltmer uppmärksam-mad. Etik och människans livsvillkor Carl E. Olivestam Håkan Thorsén CARL E. OLIVESTAM HÅKAN THORSÉN LIBER Första upplagan 1 ISBN 978-91-47-10347-8 © 2012 Carl E kan man skilja mellan olika problemområden inom etiken. I den här skriften är fokus främst på normativ etik.

känna till olika människosyner och kunna beskriva och bedöma hur olika förstå den etiska grunden för människovärdet, känna till de centrala dokumenten kunskap om olika utbildningsmål för religionsvetenskapliga studier samt och traditionsbearbetning i den kristna kyrkans historia och Etik och livsåskådning.
Organiska föreningar exempel

Olika människosyner etik

Etik inom hälso- och sjukvården och Region Östergötland handlar om - hur vi ska förhålla oss till olika situationer vi möter/befinner oss - att vi också ska följa vissa mönster som är mer acceptabla än andra - att vi kan ta lärdom också som individ Integritet kommer från ett latinskt ord som betyder orörd, hel. Begreppet är knutet till värde och värdighet och avser varje människas oförytterliga egenvärde som person. Man kan dela upp begreppet i fysisk och psykisk integritet. När det gäller fysisk integritet är den helhet som avses kroppen.

Thorsén, H., Omvårdnadsmodeller, människosyn, etik, Liber, Stockholm, 2000. Citatet av  Det är först när vi har fått insikt i de olika människosyner som finns, som vi kan se över våra egna värderingar och utveckla ett etiskt förhållningssätt mot våra pati-. Etik, subjektivitet och mening komsten av mer och mindre problematiska möten mellan olika etik? Moral och människosyn i skolans värld, med vissa för-. Pris: 239 kr. Kartonnage, 2016.
Afs 2021 psykosocial

Det är sannolikt en av förklaringarna till att intresset för etik har ökat under senare tid. Intresset för medicinsk etik har ökat och miljöetiken har blivit alltmer uppmärksam-mad. I Att undervisa om människosyner och gudsuppfattningar finns bidrag som diskuterar mindre kända områden i och utanför "världsreligionernas" landskap, men det finns också kapitel som fördjupar och breddar perspektiven på till exempel hinduism, kristendom och islam. Etik och människans livsvillkor Carl E. Olivestam Håkan Thorsén CARL E. OLIVESTAM HÅKAN THORSÉN LIBER Första upplagan 1 ISBN 978-91-47-10347-8 © 2012 Carl E kan man skilja mellan olika problemområden inom etiken. I den här skriften är fokus främst på normativ etik. Den undersker vilken moral som är den rätta eller mest välgrundade.

i valsituationer ge-nom att klargra olika handlingsalternativ och prva skälen fr eller mot dessa.
Tingsratter i sverige







VÅRDARNAS MÄNNISKOSYN OCH - Theseus

Den studerande redogör översiktligt för den betydelse normer, värderingar och ideal har inom Vad är etik och moral? Människan är en social varelse som gärna lever tillsammans med andra människor. Denna samvaro kan ibland skapa problem varför vi behöver regler och lagar av olika slag. Vår etik eller moral talar om för oss vilka handlingar som anses rätt och vad vi bör eftersträva eller undvika i moraliska situationer. Föreläsningen lyfter fram värdegrunden som vägvisare och sammanhållande kraft både i privatlivet och yrkeslivet. En levande värdegrund är en viktig framgångsfaktor.

Studiehandledning Omvårdnadens grunder 7,5hp, O0055H

Feminismens människosyn. mf. Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om människans roll i historien och i samhället. Människosynen styrs ofta av övergripande moraliska, politiska och religiösa uppfattningar. intervjufrågorna: olika undervisningstekniker i klassrummet, etiska situationer och hur lärarna tacklar dessa samt lärarintervjuerna presenteras. Ur materialet har tre olika människosyner eller syner på elever kunnat påvisas. I samband med detta träder analysen fram.

240 sidor.