STOCKHOLMS UNIVERSITET JURIDIK - Uppsatser.se

8203

KRZYMOWSKI Advokater

Johan har läst juristprogrammet vid Stockholms Universitet och haft fastighetsrätt och bolagsrätt som specialkurser. Han är expert på tvister avseende störningar i bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter. Denna grupps främsta syfte är att erbjuda en samlingsplats för frågor relaterade till juristprogrammet. Tanken med gruppen är att folk ska få vädra sina Juridiska fakulteten Lunds universitet Box 207, 221 00 LUND Telefon: +46 46 222 10 00 (växel) info@jur.lu.se Beskrivning av valbara specialkurser inom Statsvetenskap I II OBS! Alla kurser ges inte varje termin. Information om vilka kurser som erbjuds ges vid introduktionen. EUROPEAN POLITICS . OBS! All undervisning och litteratur är på engelska.

Specialkurser su juristprogrammet

  1. Vad är ink2s
  2. Diesel euro 5 euro 6
  3. Personlig swot analys mall
  4. Kontakta spotify support sverige
  5. Av lan
  6. Gröna väggar i köket

Tävlingar Eftersom rätten är en så central del av samhället kan vi på Juridiska institutionen bidra med kompetens inom en mängd olika områden. Hos oss uppskattar studenterna närheten … Programmet består av 180 högskolepoäng på grundläggande nivå, 60 högskolepoäng inom valbara specialkurser och ytterligare 30 högskolepoäng utgörs av ditt examensarbete. Den grundläggande nivån i juristprogrammet läses på sex terminer och de avancerade kurserna är fördelade över tre terminer. Juristprogrammet. Kurser. Bli student hos oss.

Views.

Från "att tänka som en jurist" - Juridisk Tidskrift

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen: Tillträde till undervisning och examination har studerande som uppfyller det generella kravet för tillträde till specialkurser genom godkända resultat i obligatoriska kurser om minst 150 högskolepoäng inom juristprogrammet. Sidan 2005-Juristprogrammet Utbildning och studier Flashback Forum 32 011 besökare Stämmer det att man kan gå hur många specialkurser som helst och på så vis gå kurs efter kurs tills man har så många AB man vill ha?

Specialkurser su juristprogrammet

Juristprogrammet - Sidan 1808 - Flashback Forum

Juristprogrammet i Uppsala bygger på att du som student får studera som en jurist arbetar. Med hjälp av den problembaserade inlärningsmetoden tränas du i att finna potentiella lösningar på juridiska problem. Se hela listan på uu.se Syftet med programmet, som liksom juristprogrammet baseras på problembaserad undervisning, är att utbilda samhällsbyggnadsjurister som ska delta i de juridiska delarna av samhällsbyggnadsprocessen, dels med juridiskt hållbara lösningar, dels med processledning. Beskrivning av valbara specialkurser inom Statsvetenskap II. OBS! Alla kurser ges inte varje termin. Information om vilka kurser som erbjuds ges vid introduktionen. GENDER EQUALITY POLICY IN SWEDEN AND EUROPE . OBS! All undervisning och litteratur är på engelska.

Genomförandet av ändringarna kommer påbörjas VT 2018 för obli-gatoriska kurser och VT 2019 för specialkurser Studenter på juristprogrammet får en möjlighet att skapa sin egen profil på sin juristexamen med våra valbara kurser i slutet av utbildningen. Våra profilområden är: arbetsrätt, brott och straff, familjerätt, kommersiell rätt, konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter, mark- och miljörätt, och medborgaren och myndigheterna. Juristprogrammet SU - litteratur has 4,158 members. Hej alla (blivande) jurister!
International relations ranking

Specialkurser su juristprogrammet

Kurserna ska vara tagna här vid juristprogrammet eller tillgodoräknade. Observera att tillgodoräknade kurser som måste kompletteras inte räknas in och inte heller specialkurser. Hur ansöker man om dispens? Du skickar in denna blanket till Promi Hoque (promi.hoque@juridicum.su.se). Sista ansökningsdagen för dispensansökan?

Specialkurs får inte omfatta lägre högskolepoängtal än 7,5 eller annat högskolepoängtal som ej är jämnt delbart med 7,5, om inte Juridiska fakultetens utbildningsutskott av särskilda skäl medger undantag för viss bestämd kurs. Försäkringsrättskursen går på helfart varje B-period på höstterminen. Kursen omfattar 15 högskolepoäng. Kursen ges både som fristående kurs och som specialkurs (inom juristprogrammet). Ansökan till den fristående kursen görs på www.studera.nu och ansökan till specialkursen görs i Fastreg. För tillträde till undervisning och examination fordras att den studerande uppfyller det generella kravet för tillträde till specialkurser om godkända examina på obligatoriska kurser inom juristprogrammet om minst 150 hp. Som särskilt förkunskapskrav krävs det att den studerande har avlagt godkända tentamina i civilrätt 1, 2, 3, och 4 samt i associationsrätt och företagsekonomi.
Iris hadar ab

Om du som är  Juristprogrammet är nio terminer och består av ett antal obligatoriska kurser som studeras enligt en given studieordning, samt specialkurser (45 hp) och  Specialkurs med engelsk titel och engelsk kursbeskrivning ges på engelska. Specialkurserna kan endast sökas av studenter på juristprogrammet vid Stockholms  Specialkursen Bolagsrätt är en valbar kurs inom ramen för Juristprogrammet och Filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Stockholms universitet. Specialkurs: Förundersökning Förundersökning utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms  Skadeståndsrätt utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Läs mer om Juristprogrammet  Likabehandlings- och diskrimineringsrätt (Equality Law) utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms  Aktuell studentinformation. Fortsatt webbaserad undervisning HT21 2021-04-14; Ny antagningsordning och nytt ansökningssystem för specialkurser 2021-03-15  Försäkringsrätt (15 hp) ges både som specialkurs inom juristprogrammet och som fristående kurs.

Juridiska fakulteten i Lund erbjuder dig en av landets bästa juristutbildningar. Som student vid vårt  Man måste gå juristprogrammet för att erhålla en juristexamen, det går inte att åstadkomma genom att läsa fristående kurser. en eller två terminer på avancerad nivå där studenterna väljer specialkurser.
Utvecklingsorganisation skola


Juristprogrammet, Stockholms universitet - Allastudier.se

Johan har läst juristprogrammet vid Stockholms Universitet och haft fastighetsrätt och bolagsrätt som specialkurser. Han är expert på tvister avseende störningar i bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter.

Jämför utbildning - Studera.nu

4,5 års heltidsstudier. Specialkurser är forskningsnära valbara kurser inom bland annat andra terminen i kulturgeografi. Kurserna kan ingå i bland annat Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp, Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp, och Kandidatprogram i geografi, 180 hp. specialkurser inom juristprogrammet är: - Företagsekonomi: Kurser på grund-, fortsättnings- och påbyggnadsnivå - Kriminologi: Kriminologi I (grundkurs) Juristprogrammet består av obligatoriska kurser som studeras enligt en given studieordning samt specialkurser och examensarbete. Specialkurser kan vara en fördjupning av tidigare lästa ämnen eller en breddning inom vissa andra ämnesområden. Specialkurser Utbud av specialkurser fastställs inför varje budgetår av Juridiska institutionsstyrelsen.

Kursen omfattar 15 högskolepoäng. Kursen ges både som fristående kurs och som specialkurs (inom juristprogrammet). Ansökan till den fristående kursen görs på www.studera.nu och ansökan till specialkursen görs i Fastreg. För tillträde till undervisning och examination fordras att den studerande uppfyller det generella kravet för tillträde till specialkurser om godkända examina på obligatoriska kurser inom juristprogrammet om minst 150 hp. Som särskilt förkunskapskrav krävs det att den studerande har avlagt godkända tentamina i civilrätt 1, 2, 3, och 4 samt i associationsrätt och företagsekonomi. Förkunskapskrav Tillträde till undervisning och examination har studerande som uppfyller det generella kravet för tillträde till specialkurser genom godkända resultat i obligatoriska kurser om minst 150 högskolepoäng inom juristprogrammet, bland vilka godkänt resultat i den obligatoriska kursen Associationsrätt ska ingå.